Förtöjning av fritidsbåtar

Att alltid förtja sin båt efter storm

Så lyder en gammal god sjömansregel.
Att förtöja en båt på ett säkert sätt kan vara svårt även för den erfarnebåtägaren. Olika hamnförhållande gör att vad som är en bra förtjöning på en plats kanske inte duger på en annan.
​​​​​​​


Event booth in Båstad Hamn

Rent event booth in Båstad Hamn, for established as well as newly started businesses. With us you rent event booths to kick start your new business, showcase your already established business, or think in completely different paths. The summer in Båstad Hamn gets you as a company to meet the right people.

Think creative!
Våra tidigare hyresgäster har varit allt från:
- Real estate agent
- Financial advisers
- Sales of women's accessories
- Shoe exhibitors
- Travel agency

Welcome to discuss opportunities with us!
​​​​​


If interested

Feel free to contact us by mail or call if you are interested in event booth or event space.
 
ulf@bastadhamn.se
+46 (0) 72-567 07 00

​​​​​​​
         
Fees for season


Booth-number                                 Price
           1-4                                           30 000 SEK
           5-7                                             3 000 SEK
           8                                              70 000 SEK
             9-11                                         60 000 SEK  
           12                                            40 000 SEK
           13                                            75 000 SEK
           14-19                                       40 000 SEK
           20-21                                       25 000 SEK

Prices / week

Booth 20 och 21 can be rented weekly
Kammarmusikfestival                           v.26, 5000 SEK
SummerOn                                            v.27, 15 000 SEK
Women's tennis                                    v.28, 20 000 SEK
Men's tennis                                          v.29, 25 000 SEK
Digiloo                                                    v.30, 15 000 SEK
Padel week                                             v.31, 15 000 SEK
Other weeks 3000.00/week


Prices are excluding VAT, electricity, container / cleaning.

Leased premises shall be open with staff during the leased period or at least during the period 15/6 - 9/8 2020, unless otherwise agreed. Feel free to contact us by mail or call if you are interested in event booth or event space.
ulf@bastadhamn.se
+46 (0) 72-567 07 00