permanent förtöjning

  • Alla anordningar (brygga, kaj eller annat) som förtöjningen ska fästas i måste kontrolleras så att pollare, ringar och dylikt sitter ordentligt fast och håller för den båt som ska förtöjas.
  • Den breda båten med två pollare i aktern bör förtöjas med linorna i kryss. Det ger minsta rörelsen i sidled. Linorna ska ha skyddsklädsel på alla ställen där nötningsrisk finns.
  • Förtöjning vid flytbryggor. pontoner och andra rörliga anordningar kan vid sjö och svall medföra svåra ryck i förtöjningarna. Det ställer särskilt stora krav på avfjädringen.
  • Där sjögång och svall förekommer bör plattgattade mindre båtar, särskilt de med tunga utombordsmotorer, förtöjas med stäven mot den mest besvärande vindriktningen.
  • Oavsett förtöjningssätt ska utombordsbåtens motorbrunn (skvalplåda) ha tätningar (manschetter) för reglage- och styrkablar samt för bränsleslangar.
  • Den är lämpligast på flyt bryggor och fasta bryggor i skyddade lägen där vattenståndsförändringarna är måttliga.
  • Förtöjningssättet bör undvikas om vattendjupet är mer än 6 meter och om flera båtar ligger vid samma brygga. Vid större vattendjup blir boj kättingen så lång att båtarnas svängning i sidled blir ett svårbemästrat problem.
​​​​​​​

Gulstad

Best playground in Båstad, a stone's throw from the harbor and beach.

CRAB FISHing

Båstad Hamn is a mecca for fishing seaweed crab. It only takes a few meters of string and something to bait with to fill its span. You can find crab fishing kits at the Port Office.
img-4121-155717360img-4121-155717360
img 4121 155717360

Malenbadet

Heated outdoor pools for all ages with an activity pool. Located just a few hundred meters from the harbor.

Read more
​​​​​

Skate park

A favorite for skaters and bmxers of all ages. Located a few hundred meters from Båstad Hamn.
19cd3f2da555a0c2932ccf4cebd5373819cd3f2da555a0c2932ccf4cebd53738
19cd3f2da555a0c2932ccf4cebd53738

Sailor school

NOTE very popular, register well in advance​​​​​​​

BBSS (Båstad Boat and Sailing Company) holds summer courses in sailing optimistically. The club room is located in the middle of Båstad Hamn.

​​​​​​​Read more
19894950-1882291088655238-6071951753092352538-n19894950-1882291088655238-6071951753092352538-n
19894950 1882291088655238 6071951753092352538 n